Data modyfikacji:

Opieka nad dzieckiem a koronawirus

Epidemia koronawirusa sparaliżowała codzienne życie wielu rodziców, borykających się z utrzymaniem pracy i opieką nad maluchami. Nowe informacje dotyczące funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół podawane są z dnia na dzień, zatem rodzice muszą reagować na zmiany na bieżąco. Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na opiekę nad dzieckiem? Czy rodzicom przysługuje zasiłek na opiekę?

Opieka nad dzieckiem a koronawirus - czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Po zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół w marcu, które było spowodowane trwającą epidemią koronawirusa, pracującym rodzicom przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci zdrowe do 8. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia. Z dodatkowego świadczenia można było korzystać także w sytuacji, kiedy chora na COVID-19 niania  nie mogla sprawować opieki nad dzieckiem.

Niestety, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 26 lipca 2020 roku, później rodzice mogli skorzystać z zasiłku na tzw. zasadach ogólnych. 1 września zapadła decyzja o przywróceniu świadczenia w sytuacji nagłego zamknięcia placówek sprawujących opiekę ale trwało to tylko do 20 września. 

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od dodatkowych świadczeń spowodowanych pandemią, rodzicom przysługuje sześćdziesiąt dni zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych oraz 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - co jest pomocne w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie pandemii. Warto także podkreślić, że w myśl kodeksu pracy, pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi przysługującej mu opieki na dziecko.

Rodzice są zarażeni koronawirusem - kto zaopiekuje się dzieckiem?

Zanim nastała pandemia koronawirusa, to dziadkowie zwykle sprawowali opiekę nad dziećmi w sytuacji, kiedy rodzice zachorowali. Obecnie jest to jeden z najgorszych scenariuszy, bowiem może zakończyć się hospitalizacją lub nawet śmiercią dziadków. W przypadku kiedy test dziecka jest negatywny, rodzic powinien poprosić o pomoc członków rodziny, którzy nie są obarczeni chorobami współistniejącymi. Należy jednak brać pod uwagę odmowę, ponieważ wciąż jest to ryzykowna sytuacja i nie każdy musi się na to zgodzić.

Sprawdź również: Jakie są objawy koronawirusa?

Co zrobić gdy najbliższa rodzina odmawia pomocy? Rodzice chorujący na koronawirusa mogą zwrócić się po opiekę nad dzieckiem do: 
  • żłobka opiekuńczego (do 1. roku życia)
  • klubu dziecięcego (do 3. roku życia)
  • domu małego dziecka (do 3. roku życia)
  • pogotowia opiekuńczego 
Wymienione wyżej placówki mają obowiązek zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i pielęgnacyjne, jednak warto porozmawiać z maluchem i wyjaśnić, że sytuacja jest przejściowa, ponieważ z pewnością jest to ogromny stres dla dziecka. 

Opieka nad dzieckiem chorym na COVID-19

Dziecko, które uzyskało pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa w zależności od przebiegu choroby jest izolowane w domu, bądź wymaga hospitalizacji.

W pierwszym przypadku (bezobjawowy, skąpoobjawowy charakter choroby) opiekę może sprawować rodzic, który zwykle również otrzymał wynik pozytywny i także musi odbyć kwarantannę.

W drugiej sytuacji (ostry przebieg choroby z wymaganą hospitalizacją) zwykle szpital pozwala na przebywanie opiekuna z dzieckiem podczas izolacji w szpitalu, jednak pod warunkiem, że jest to jeden rodzic.

Należy podkreślić, że jest to indywidualna decyzja szpitala i w dobie narastających zakażeń wszelkie zasady mogą ulec zmianom. 

Autor: OM