Data publikacji:

Grooming co to? Na czym polega child grooming?

Grooming dziecięcy polega na tym, że przestępca poprzez internet wybiera sobie ofiarę – dziecko – a następnie komunikuje się z nią właśnie za pośrednictwem internetu. Stopniowo zdobywa zaufanie. 
child gromming

Child grooming – co to znaczy? Pierwsza faza kontaktu

Początkowo zadaje pytania o dojrzewanie, o relacje rodzinne. Pyta o samotność, problemy w nastoletnim życiu. Zadaje pytania i czeka na rozwój sytuacji. Zazwyczaj zaczyna się od naturalnej rozmowy. Jest „do dyspozycji” dziecka on-line. Często padają słowa: „Świetnie cię rozumiem! Jesteś moim przyjacielem!”. Jest towarzyszem. Bratnią duszą. Pomocą. Zawsze pyta też o to, czy rodzice cieszą się, że dziecko znalazło przyjaciela. A jeśli ze strony ofiary pada odpowiedź, że ta nie zwierza się rodzicom z tego, z kim kontaktuje się w internecie, to child groomerowi zapala się zielone światło. 
Pierwsza faza polega więc na zaprzyjaźnieniu się z dzieckiem i ciągłej obserwacji jego zachowań. Kolejna faza stanowi rozpoznanie, czy ktoś z innych dorosłych (rodzice, dziadkowie, opiekunowie dziecka) może ich nakryć.

Child grooming – co to? Kolejna faza kontaktu 

Kiedy ofiara poczuje się pewniej, przestępca przechodzi do śmielszych pytań i sugestii. Pojawiają się takie pytania jak na przykład: „Lubisz dotykać swoje piersi?”. To tylko jedne z nielicznych pytań, które może zadać przestępca. A jeśli dziecko otworzy się przed groomerem, to przechodzi on do śmielszych pytań, typu: „Jeśli chcesz, to ja mogę dotknąć twoich piersi”. Przestępca zaczyna bardzo angażować emocjonalnie ofiarę. A gdy ta „łyknie” przynętę, to pedofil zaczyna wprowadzać ofiarę w świat seksu już otwarcie. Namawia do masturbacji, zmusza dziecko do odbycia aktów seksualnych. Dalej: zmusza do prostytucji. Albo zmusza do udziału w nagraniach filmów pornograficznych. Widać, że w etapie trzecim sprawca dąży do spotkania, oswaja z tą myślą dziecko.

Child groomer – co to znaczy?

Jest to przestępca, pedofil/pedofilka – osoba, która w sieci znajduje sobie ofiarę – dziecko (najczęściej w wieku nastoletnim) – zdobywa jego zaufanie, a potem wykorzystuje dziecko do celów seksualnych. 
Zjawisko uwodzenia dzieci przez internet (child grooming) dostrzeżono już na początku lat dziewięćdziesiątych. Serwisy umożliwiające komunikację przez internet oraz czaty i komunikatory powodują, że osoby zainteresowane wykorzystaniem seksualnym dzieci łatwiej nawiązują kontakt z potencjalnymi ofiarami. Można więc powiedzieć, że przyszkolni pedofile przenieśli się z podwórek do internetu. 

Child grooming jest problemem międzynarodowym

O międzynarodowym problemie, jakim jest zjawisko groomingu, świadczy również artykuł 23 Konwencji Rady Europy z Lanzarote. A statystyki są niepokojące. Odpowiedzią państwa polskiego na akty prawa międzynarodowego była nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca 2010 roku.

Child grooming – jaka grozi kara za child grooming?

W prawie polskim od 2010 roku kodeks karny uwzględnia kategorię child groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez internet. Kodeks karny mówi, że kto składa małoletniemu poniżej 15 lat za pośrednictwem internetu lub sieci telekomunikacyjnej nawet samą propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonywania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych oraz ten, kto zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Co to jest grooming?

Grooming jest kryminalizowany ze względu na przekonanie o potrzebie ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Dlaczego to takie ważne? Bo molestowanie seksualne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, jest groźne dla dziecka. Jest przyczyną nieodwracalnych zmian w zdrowiu psychicznym młodego człowieka, a może też prowadzić do uszczerbków na fizyczności ciała młodego człowieka. Ofiara zawsze potrzebuje pomocy psychoterapeuty, żeby ustabilizować swoje życie i psychikę, ponieważ przemoc seksualna jest nieadekwatna do młodego wieku dziecka i poziomu jego rozwoju emocjonalnego. 

Child grooming – co może zrobić w tym zakresie rodzic dziecka?

Pierwsza i najważniejsza rzecz, to nietraktowanie seksu jako tematu tabu, a spokojna rozmowa z dzieckiem na tematy dotyczące strefy seksualnej i intymnej, dostosowana do wieku naszej małej pociechy. Rodzicu – bądź pewien, że jeśli dziecko od ciebie nie dowie się tego, co je interesuje, to odpowiedzi wskażą mu koledzy, inni dorośli. A być może nawet child groomerzy.
Dwa – poświęcaj więcej czasu na spędzanie go z dzieckiem.
Trzy – przeznacz też czas na kontrolowanie tego, w jaki sposób dziecko używa sieci internetowej. Rozmowa z własnymi dziećmi o zagrożeniach związanych z internetem powinna być jednym z elementów prewencji! 

Czy da się zapobiegać uwodzeniu dzieci?

Tak. To ogromna praca rodziców do wykonania. Rodzice powinni zdać sobie sprawę z tego, jak jest to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życie dziecka. Szalenie ważna jest szczera, otwarta rozmowa z dziećmi oraz stałe budowanie wzajemnego zaufania. Oprócz bycia rodzicem masz bowiem bardzo trudne zadanie przed sobą – bycie najlepszym przyjacielem dziecka. Jest to piękna droga i warto na nią wejść dla bezpieczeństwa dziecka i własnego komfortu. 
Zdjęcie: Envato Elements
Ewa Doniec
Ewa Doniec

Podróże z plecakiem, kolarstwo szosowe, góry wysokie. Pilot wycieczek, absolwentka ekonomii oraz turystyki i rekreacji.