Data publikacji:

Podwyższone erytrocyty u dziecka: co to może oznaczać? Czy należy się martwić?

Rodzice, którzy napotykają na problem podwyższonych erytrocytów u dziecka, dość często zamartwiają się stanem jego zdrowia. Warto wiedzieć, co może odpowiadać za wysokie erytrocyty u dziecka i co takie przekroczone erytrocyty zwykle oznaczają. Podstawowe badania krwi są bardzo ważnym badaniem diagnostycznym i cennym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu organizmu. Zlecają je lekarze różnych specjalności.
podwyższone erytrocyty u dziecka

Podwyższone erytrocyty u dziecka w badaniach

Samo pobranie krwi, choć dla dziecka nie jest przyjemnym doświadczeniem, należy do zabiegów prostych, nie skutkujących powikłaniami. Jest to też jeden z ważniejszych sposobów sprawdzania, czy w organizmie nie dzieje się nic niepokojącego. Trzeba jednak pamiętać, aby wyniki badania krwi analizować w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę między innymi objawy towarzyszące czy wyniki innych badań.
Tak więc, jeśli odnotowano za wysokie erytrocyty u dziecka, należy w pierwszej kolejności skonsultować je z lekarzem. Interpretacja wyników nie jest bowiem sprawą oczywistą. Zakresy norm laboratoryjnych są inne niż u osób dorosłych, a i u samych dzieci zmieniają się z wiekiem. Jeśli wyniki będą niepokojące i wskażą na znacząco przekroczone erytrocyty u dziecka, być może trzeba będzie powtórzyć badania. Ważne jest zadbanie o prawidłowe przygotowanie do badań, czyli bycie na czczo, co w przypadku niemowląt nie jest takie proste.

Co oznaczają podwyższone erytrocyty we krwi u dziecka?

W badaniach krwi ilość erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, jest oznaczana jako RBC. Te małe, okrągłe komórki, zawierające hemoglobinę, w przekroju przyjmują kształt dysku. Taka budowa nie jest przypadkowa – erytrocyty łatwiej przyłączają tlen oraz lepiej wykorzystują hemoglobinę. Czerwone krwinki są odpowiedzialne za transportowanie tlenu i dwutlenku węgla, a ich kondycja ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie i samopoczucie.
Same nie wykorzystują dużej liczby energii, przez co nie zużywają tlenu, które transportują. Miejscem produkcji erytrocytów jest szpik kostny, a żyją około 120 dni. Po tym czasie w śledzionie ulegają zniszczeniu, więc ich wytwarzanie musi być nieprzerwane. Liczba erytrocytów nie jest stała, co może mieć odzwierciedlenie w badaniach. Jeśli w badaniach laboratoryjnych okaże się, że są podwyższone erytrocyty we krwi u dziecka, z pewnością nie można wyciągać pochopnie wniosków. Analizę powinien wykonać lekarz.
Przyjmuje się, że u zdrowego dziecka wyniki morfologii powinny znajdować się w przedziale 3,5-5,4 mln w ml krwi. Podwyższone erytrocyty u dzieci nie muszą wskazywać na poważne problemy zdrowotne. Mogą wynikać między innymi z przebytych wymiotów czy biegunek i wskazywać na odwodnienie dziecka, a tym samym zagęszczenie krwi. Ponadto zdarza się, że podwyższony poziom erytrocytów u dziecka pojawia się w wyniku przewlekłego, przedłużającego się niedotlenienia organizmu. W efekcie tego stanu dochodzi do wzmożonej produkcji czerwonych krwinek transportujących tlen.

Co oznaczają erytroblasty podwyższone u dziecka?

Erytroblasty są również produkowane w szpiku kostnym. W procesie dojrzewania z komórek tych powstają erytrocyty. Obecność, a już z pewnością podwyższona ilość erytroblastów w krwi osób dorosłych i dzieci powinna wzbudzić niepokój. Wynika to z tego, że prawidłowo erytroblasty w krwi człowieka mogą pojawić się tylko w życiu płodowym oraz w kilku dniach po porodzie. Jeśli mówimy o erytroblastach podwyższonych u dziecka, to raczej w odniesieniu do noworodka.
Po urodzeniu obecność tych komórek zdarza się wskazywać na anemię, cukrzycę lub silny stres u matki. Czasami mogą pojawić się nieprawidłowe wyniki, ponieważ erytroblasty przypominają limfocyty. Co więcej, tylko niektóre urządzenia są w stanie właściwie rozpoznać te komórki, bez potrzeby sprawdzania wyniku w trybie ręcznym. Z kolei ręczne sprawdzanie jest żmudne i wymagające.

Przekroczone erytrocyty u dziecka – czy należy się martwić?

Otrzymując wyniki badania krwi dziecka, należy zachować spokój, również kiedy odnotowano znacznie podwyższony poziom erytrocytów u dziecka. Warto udać się do lekarza, aby dokładnie przeanalizował dane, podjął dalsze kroki i wytłumaczył wszystkie niejasności. Specjalista nigdy nie ocenia ilości erytrocytów z pominięciem analizy innych parametrów. Szerszy ogląd jest uzyskiwany dzięki sprawdzeniu poziomu między innymi hemoglobiny, parametrów krwi (MCV, MCH, MCHC) czy hematokrytu.
Czasami zdarza się, że niepokojące wyniki badań, na przykład podwyższony poziom erytrocytów u dziecka, pozwalają wcześnie wykryć i zdiagnozować chorobę, zanim da objawy kliniczne.
Zdjęcie: Unsplash
Autor: Anna Chmielewska