Data publikacji:

Rejestracja dziecka. Jakie formalności po urodzeniu dziecka trzeba spełnić?

Na młodych rodzicach spoczywa wiele obowiązków – związanych nie tylko z samą opieką nad noworodkiem, ale także z zarejestrowaniem nowego obywatela w urzędzie. Jak przebiega rejestracja dziecka w świetle obowiązującego prawa? I czy można dopełnić formalności bez wychodzenia z domu?

rejestracja dziecka

Rejestracja dziecka – podstawowe informacje

Po przyjściu dziecka na świat, jego rodzice mają 21 dni, aby je zarejestrować. Co szczególnie istotne, można zrobić to zarówno przez internet, jak i osobiście – stawiając się w urzędzie USC.

Zarejestrować dziecko w urzędzie może tylko jeden z rodziców, przedstawiając swój dowód osobisty (inne dokumenty do rejestracji dziecka nie będą potrzebne). W trakcie wizyty w urzędzie należy podać wybrane imię lub imiona dziecka (maksymalnie dwa). Akt urodzenia – obecnie tylko jedna sztuka, będzie gotowy w ciągu kilku kolejnych dni.
Oczywiście dla świeżo upieczonych rodziców o wiele wygodniejsza jest rejestracja dziecka przez internet – z tego rozwiązania można korzystać już od 1 czerwca 2018 roku. Jak taki proces przebiega?

Po pierwsze – aby zarejestrować dziecko przez internet, musisz mieć Profil Zaufany, który stworzysz na stronie www.pz.gov.pl. Po założeniu profilu musisz wejść na kolejną stronę: www.obywatel.gov.pl. Tak klikasz w odpowiedni link, a następnie:
  • oświadczasz, że jesteś rodzicem dziecka,
  • wpisujesz dane drugiego rodzica,
  • wpisujesz dane dziecka (imię oraz nazwisko),
  • wpisujesz adres zameldowania dziecka,
  • wybierasz sposób odebrania dokumentów (np. elektronicznie albo osobiście),
  • sprawdzasz poprawność wpisanych wcześniej danych,
  • podpisujesz swój wniosek profilem zaufanym.

Formalności po urodzeniu dziecka – nietypowe sytuacje

W niektórych sytuacjach procedura zarejestrowania dziecka staje się nieco bardziej skomplikowana. Co dokładnie trzeba zrobić, gdy jego rodzice są niepełnoletni? Jak przebiega cały proces, gdy nie mają ślubu? I jak zarejestrować dziecko, które urodziło się za granicą?
  • Rejestracja dziecka niepełnoletnich rodziców
Jeśli rodzice dziecka są niepełnoletni, zgłosić malca może pełnomocnik, który reprezentuje jedno z nich. W takiej sytuacji potrzebny będzie dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
  • Rejestracja dziecka w USC bez ślubu
Nie zawsze rodzice noworodka są małżonkami. Jeśli żyją w konkubinacie albo w ogóle nie są parą, a matka dziecka chce nadać mu nazwisko ojca, konieczny jest dodatkowy dokument, czyli uznanie ojcostwa. Uznanie ojcostwa musi nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (opcjonalnie przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej albo przed sądem). Matka dziecka musi potwierdzić je w ciągu trzech miesięcy.
Warto zauważyć, że jeśli rejestracja dziecka nie przebiega w zgodzie, to znaczy rodzice nie dogadują się w kwestii tego, jakie nazwisko ma nosić ich pociecha, otrzyma ona dwa nazwiska.
  • Rejestracja dziecka urodzonego za granicą
Jak przebiega rejestracja dziecka, które urodziło się w innym kraju? To już trochę bardziej skomplikowany proces. Jako rodzic musisz udać się do USC, złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego tłumaczenie przysięgłe zagranicznego aktu urodzenia. Musisz też ponieść opłatę w wysokości 50 złotych – to cena za transkrypcję aktu urodzenia. Jeśli uzyskanie takiego aktu nie jest możliwe albo jest bardzo trudne, dokonuje się jego odtworzenia.

Warto pamiętać, że rejestracja dziecka urodzonego za granicą nie musi nastąpić od razu – może dokonać tego nawet samo dziecko, już po uzyskaniu pełnoletności.