Data publikacji:

Metoda Dobrego Startu. Jak wspierać rozwój dziecka?

Wiele dzieci przejawia pewne trudności w okresie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Na szczęście w dzisiejszych czasach maluchy te nie są pozostawiane same sobie. Wśród popularnych metod terapeutycznych znajduje się Metoda Dobrego Startu, w skrócie MDS. Na czym dokładnie polega?

metoda dobrego startu

Zaburzenia rozwoju u dzieci

U wielu dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym można zaobserwować pewne opóźnienia albo zaburzenia rozwoju – często dotyczą one funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych czy ruchowych. Bardzo ważne jest, aby zareagować na nie odpowiednio szybko – w przeciwnym razie dziecko będzie miało wiele trudności w nauce, co fatalnie przełoży się nie tylko na jego wyniki, ale na poczucie własnej wartości, aktywność szkolną, nastawienie do uczęszczania do placówki oraz relacje z rówieśnikami.
Kiedyś terapia dzieci, które prezentowały pewne odstępstwa od normy rozwojowej, polegała przede wszystkim na pracy przy biurku. Obecnie odchodzi się od tych schematów, pokonując trudności w ferworze dobrej i, oczywiście, szczegółowo zaplanowanej zabawy. Przykładem takiej nowoczesnej terapii jest właśnie Metoda Dobrego Startu, czyli terapia stworzona przez Martę Bogdanowicz (na bazie francuskiej metody Bon Départ).
Głównymi celami Metody Dobrego Startu jest usprawnienie u dziecka funkcji wzrokowych, dotykowo-ruchowych, kinetycznych oraz słuchowych, a następnie integracja wszystkich wymienionych.

Metoda Dobrego Startu – na czym polega i co pozwala osiągnąć?

Metoda Dobrego Startu pozwala na osiągnięcie wielu korzyści rozwojowych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:
 • przygotowanie dziecka do nauki pisania oraz czytania,
 • poprawienie motoryki dużej (ruchy ciała) oraz motoryki małej (ruchy dłoni i palców),
 • poprawienie umiejętności skupiania uwagi,
 • polepszenie się mowy dziecka – mówi głośniej, wyraźniej i jest bardziej pewne siebie,
 • poprawienie koordynacji funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • wzmocnienie pewności siebie u dziecka,
 • pokonanie nieśmiałości – dziecko chętniej nawiązuje relacje z rówieśnikami i z dorosłymi.
Innymi słowy, metoda ta pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, będąc jednocześnie solidnym wsparciem przed rozpoczęciem okresu szkolnego. Aby wypracować u dziecka wymienione korzyści, zajęcia w ramach Metody Dobrego Startu muszą być dokładnie zaplanowane. Opierają się one na trzyetapowym schemacie.

Opis zajęć w Metodzie Dobrego Startu

Pierwszy etap to zawsze zajęcia wprowadzające o charakterze ruchowo-porządkowym. W praktyce są to na przykład sposoby powitania z innymi dziećmi oraz prowadzącym, „rozruszanie się” przy muzyce, ćwiczenia orientacji ciała w interesujący dla dziecka sposób (np. „Teraz wita się prawa ręka z lewą nóżką, teraz wita się lewy paluszek z prawym łokciem”).

Potem zaczynają się właściwe ćwiczenia Metody Dobrego Startu. Są to ćwiczenia ruchowe (np. taniec do konkretnych utworów muzycznych, ćwiczenia w grupach i w parach), ćwiczenia ruchowo-słuchowe (np. wystukiwanie rytmu prawą i lewą ręką), a następnie już wzrokowo-ruchowo-słuchowe – jak tupanie nogą do powtarzanych sylab czy rysowanie liter w piasku.
Ostatni etap to zakończenie zajęć. Dzieci mogą wówczas na przykład odgrywać całą scenkę do piosenki.

Metoda Dobrego Startu to terapia, która niemal zawsze przeprowadzana jest w grupach.

Metoda Dobrego Startu – wprowadzanie liter

Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób można wykorzystać Metodą Dobrego Startu w domu, na przykład podczas zapoznawania dziecka z literkami i przygotowywania go do nauki pisania oraz czytania. Dla przykładu scenariusz na wprowadzenie litery „d” Metodą Dobrego Startu:
 • Rozwiązanie zagadki dotyczącej dyni.
 • Kolejne zabawy, piosenki i zagadki związane z dynią.
 • Ćwiczenia ruchowe („toczymy dynię”, „sadzimy pestki dyni”, „gotujemy zupę z dyni”, tworzenie postaci z warzywa itd.).
 • Ćwiczenia ruchowo-słuchowe: maszerowanie do piosenki o dyni, tupanie nóżkami do rytmu.
 • Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe: wodzenie palcami po konturach litery „d” – do rytmu piosenki, chodzenie po literkach „d” ułożonych z bibułek, rysowanie literki „d” na tackach z kaszą, karty pracy.
 • Zakończenie zajęć – ćwiczenia relaksujące, w tle piosenka o dyni w wersji instrumentalnej. Na tej samej zasadzie odbywa się zapoznawanie dzieci z kolejnymi literami alfabetu.
 • Jakim dzieciom zaleca się Metodę Dobrego Startu?

  Niektóre elementy Metody Dobrego Startu – jak na przykład ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania, mogą być stosowane u każdego dziecka. To po prostu sposób na zapoznanie malucha z literkami bez zbędnego stresu i żmudnego siedzenia przy stoliku.

  Zazwyczaj jednak terapia kierowana jest ku dzieciom z trudnościami. Zaleca się ją maluchom cierpiącym na autyzm, ADHD, zaburzenia mowy (afazja, jąkanie) i uczniom ze zdiagnozowaną dysgrafią czy dysleksją.
  Warto też zauważyć, że terapia Metodą Dobrego Startu może rozpocząć proces diagnostyczny w kierunku rozpoznania u dziecka poważniejszych zaburzeń – takich jak właśnie autyzm, zespół Aspergera czy dysleksja. Bo choć zajęcia mają formę zabawy i dzieci nawet nie zdają sobie sprawy, że się uczą, w istocie są cały czas poddawane obserwacji, a ich postępy lub zaburzenia – odnotowywane i konsultowane.

  Metoda Dobrego Startu – gdzie można z niej skorzystać?

  Jeśli obserwujesz u dziecka pewne opóźnienia lub problemy rozwojowe, albo pragniesz dobrze przygotować je do szkoły i interesuje cię właśnie Metoda Dobrego Startu, przed zapisaniem go do przedszkola lub szkoły koniecznie zapytaj o tego typu zajęcia terapeutyczne.